EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
Zemes Hartas apstiprināšana

Apstiprinot Zemes Hartu, indivīdi vai organizācijas apliecina gatavību iesaistīties dokumentā pausto ideju un mērķu īstenošanā. Tas nozīmē, ka viņi plāno izmantot Zemes Hartu viņu konkrētajai situācijai piemērotākajos veidos. Zemes Hartas apstiprināšana nozīmē arī iesaistīšanos tajā pausto vērtību un principu īstenošanā un apliecina gatavību sadarboties ar citiem šī mērķa sasniegšanai.

Tie, kas apstiprina Zemes Hartu, var palīdzēt veicināt Zemes Hartas Iniciatīvas mērķu īstenošanu arī daudzos citos veidos. Piemēram, organizācijas var izmantot šo dokumentu, lai pārskatītu savu darbību un pārveidotu to atbilstoši Zemes Hartas principiem; organizācijas var arī integrēt Zemes Hartu to īstenotajās izglītības programmās.

Zemes Hartas apstiprināšanā var iesaistīties ikviens indivīds vai institūcija. Starptautiskā Zemes Hartas organizācija veic saskaņotas darbības, lai pārbaudītu Zemes Hartas apstiprināšanu, pieņemot, ka Zemes Hartas apstiprināšana paredz, ka apstiprinātājs piekrīt tikt publiski atzīts par Zemes Hartas Apstiprinātāju. 

Apstiprinājuma paziņojums:

Jūs varat apstiprināt Zemes Hartu tiešsaistē vai arī nosūtīt mums savu apstiprinājuma paziņojumu. Jūs varat izmantot sekojošu paraugu:

„Mēs ar parakstiem apliecinām, ka esam apstiprinājuši Zemes Hartu. Mēs piekrītam dokumentā pasustajiem mērķiem un idejām. Mēs solām pievienoties globālajam sadarbības tīklam ceļā uz pasauli, kurā valda taisnīgums, ilgtspējība un miers, un apņemamies strādāt pie Zemes Hartā pausto vērtību un principu īstenošanas.”
Turklāt tiek sagaidīts, ka Apstiprinātājs arī:

  1. Aktīvi izplatīs Zemes Hartu un sekos VI sadaļā paustajām Darbības Vadlīnijām
  2. Sniegs ieguldījumu Zemes Hartas Iniciatīvā un piedalīsies ar Zemes Hartu saistītos darbības projektos sev vispiemērotākajā veidā
  3. Ieviesīs Zemes Hartu savā profesionālajā darbībā un personīgajā dzīvē

Lai apstiprinātu, uzklikšķiniet šeit.