EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
Zemes Hartas Iniciatīvas misija ir rosināt ilgtspējīga dzīvesveida piemēru izplatību un veicināt tādas pasaules sabiedrības veidošanos, kuras pamatā būtu kopīgas ētiskās vērtības, tai skaitā cieņa pret dzīvību un rūpes par to, ekoloģiskā integritāte, vispārējās cilvēktiesības, cieņa pret daudzveidību, ekonomiskais taisnīgums, demokrātija un miera kultūra..
 

Kā Jūs varat palīdzēt vai piedalīties
Zemes Hartas Iniciatīva mudina cilvēkus izmantot Zemes Hartu gan viņu personiskajā dzīvē, gan organizācijās, pie kurām viņi pieder. Pastāv daudz iesaistīšanās iespēju un veidu, kā jūs varat sniegt savu ieguldījumu, lai palīdzētu padarīt Zemes Hartas vīziju par realitāti. Uzklikšķiniet šeit, lai iegūtu papildus informāciju

Darbības vadlīnijas decentralizētai Zemes Hartas Iniciatīvas izplatīšanai
Darbības vadlīniju mērķis ir arī nodrošināt zināmu pastāvību ar Zemes Hartu saistītu aktivitāšu decentralizētā organizēšanā un veikšanā. Šeit aprakstītās Darbības vadlīnijas ir resurss, kas ir ticis izstrādāts, lai palīdzētu organizēt un vadīt ar Zemes Hartu saistītas aktivitātes saskaņā ar Zemes Hartas vērtībām un principiem.

 
 
Zemes Harta Zemes Hartas Iniciatīva
ir ētisku pamatprincipu deklarācija tādas pasaules izveidei 21. gadsimtā, kurā valda taisnīgums, ilgtspējība un miers. ir kopīgs apzīmējums ārkārtīgi daudzveidīgajam, globālajam cilvēku, organizāciju un institūciju tīklojumam, kas piedalās Zemes Hartā pausto vērtību un principu izplatīšanā un ieviešanā.