EARTH CHARTER

Zemes Hartas darbība

Zemes Hartas Iniciatīva - Latvia

 
 
Kā jūs varat piedalīties Zemes Hartas Iniciatīvas aktivitātēs
 1. Izplatiet Zemes Hartu un iepazīstiniet ar to savus draugus un apkārtējo sabiedrību.
 2. Apstipriniet zemes Hartu un mudiniet organizācijas, kurās jūs darbojaties, kā arī jūsu pašvaldību un valdību izmantot un apstiprināt Zemes Hartu.
 3. Organizējiet Zemes Hartas izpētes grupu un nosakiet Zemes Hartas un tās principu izmantošanas un ieviešanas iespējas jūsu mājās, darbavietā un vietējā sabiedrībā. 
 4. Iesaistieties kādā no Zemes Hartas Iniciatīvas darba grupām, kas darbojas sešās galvenajās jomās – Izglītība, Uzņēmējdarbība, Plašsaziņas līdzekļi, Reliģija, Jaunatne un Apvienotās Nācijas.
 5. Sadarbojieties ar Zemes Hartas partneriem un biedriem, un citām organizācijām, kas ir apstiprinājušas Zemes Hartu jūsu reģionā.
 6. Sniedziet finansiālu palīdzību, lai nodrošinātu citus resursus un nepieciešamos pakalpojumus Starptautiskās Zemes Hartas organizācijas un citu Zemes Hartas projektu atbalstam.
 7. Izlasiet un ievērojiet Darbības Vadlīnijas Decentralizētai Zemes Hartas Iniciatīvas Izplatīšanai, kas atrodamas Zemes Hartas mājas lapā.

Pastāv vairāki Zemes Hartas izmantošanas veidi skolās, uzņēmumos, valdībās, NVO, konferencēs un sabiedriskos pasākumos. Piemēram, tā var tikt izmantota kā:

 • mācību līdzeklis, lai attīstītu izpratni par kritiskiem izaicinājumiem un izvēles iespējām, ar ko sastopas cilvēce, kā arī par ilgtspējīga dzīvesveida būtību.
 • aicinājums uz darbību un ētisks ilgtspējīga dzīvesveida ceļvedis, kas var iedvesmot cilvēkus uz iesaistīšanos, sadarbību un pārmaiņām.
 • vērtību sistēma, kas var orientēt valdību visos līmeņos uz tādas politikas un darbības stratēģiju izstrādi, kas palīdzētu veidot pasauli, kurā valda taisnīgums, ilgtspējība un miers.
 • visaptveroša sistēma, kas nosaka kopīgu sabiedrisku un ekoloģisku atbildību un palīdz formulēt attiecīgus darbības uzdevumus un profesionālās darbības kodeksus.
 • katalizators, kas virza starpnozaru, starpkultūru un starpreliģiju dialogu par kopīgiem mērķiem, vērtībām un globālu ētiku. 
 • nesaistošs ieteikuma tiesību dokuments, kas kalpo par ētisku pamatu ilgstošai likumu izstrādei vides un ilgtspējīgas attīstības jomās.
 • instruments, ar kura palīdzību noteikt progresu ceļā uz ilgtspējības mērķi.